דברי הימים

category: History

וירקידם כמו עגל

12/2/2017

מזמור כ"ט נחשב כמזמור בעל השפעה אוגריתית חזקה, ויסודות אליליים.
על מזמור מרקת זה בפרק שלפנינו


embed


דברי הימים ©Ilan Abecassis

Website: http://ilanabc.co.il


click here to subscribe via rss