דברי הימים

category: History

כלב בן כלב - תבוא מחר בעוד יומיים

1/1/2018

כלב הוא כינוי גנאי וגם שמה של משפחה מכובדת. כל כלב כשם תואר בפרק זה


embed


דברי הימים ©Ilan Abecassis

Website: http://ilanabc.co.il


click here to subscribe via rss